Trafikflygare

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

PILOT SOM YRKE:

 

Få yrken har samma attraktion och status som att vara pilot, en grupp yrkesmän och -kvinnor som "verkligen kan", som har kontroll, som har stil, som avundas.

 

Att vara pilot är en livsstil, att ta ansvar, att vara pålitlig, att kunna ta beslut, att vara noggrann, att ha omtanke.

 

 

UTBILDNINGENS MÅL:

 

Utbildningen riktar sig till personer utan tidigare flygerfarenhet att skolas till den nivå som krävs att bli anställd som co-pilot vid ett flygbolag. Eleven har även den teoriutbildning som krävs som befälhavare (Kapten), som han förväntas att bli efter ett antal års tjänstgöring.

 

Efter fullgjord utbildning har eleven:

CPL, Commercial Pilots License

NQ, Night Qualification

SEP, Single Engine Piston

MEP, Multi Engine Piston

IR/SE, Instrument Rating Single Engine

IR/ME, Instrument Rating Multi Engine

MCC, Multi Crew Cooperation

 

 

UTBILDNINGEN:

 

Utbildningen bedrivs som integrerade heltidsstudier under 24 månader, med uppehåll för sommarlov, jullov, sportlov och påsklov. Utbildningen bedrivs normalt fem dagar per vecka, därmed inte sagt att de fria dagarna är lördag-söndag. En del av utbildningen är väderberoende, och omläggning av scheman kommer att förekomma.

 

 

DELMÅL:

 

Utbildningen har delmål som skall uppfyllas med tillhörande prov och examinationer.

 

1, PPL.

Private Pilot Licens är att jämföra med ett B-körkort för bil. Första nivån där man efter godkänd teori och praktisk flygutbildning får flyga privat med mindre flygplan under goda väderförhållanden. Denna modul innefattar även NQ, Night Qualification, för att bli behörig att flyga under dygnets mörka tid.

 

2, Time building.

Eleven flyger runt i Europa för att bygga erfarenhet. En populär del där eleven kan på egen hand, inom vissa gränser, bestämma vart han vill flyga, var han vill övernatta, vad han eller hon vill se.

 

3, ATPL teori.

Air Transport Pilot License teori.

Den mest krävande delen, eleven studerar och examineras i tretton ämnen.

 

4, IR.

Instrument Rating.

Eleven får träning i att flyga under alla väderförhållanden, att kunna framföra ett flygplan endast med referens till instrumenten i planet.

 

5, CPL.

Commercial Pilots License.

Eleven tränas till högre noggrannhet än vad som krävs för PPL.

 

6, ME.

Multi Engine. Eleven får teori och praktisk utbildning i att flyga flermotoriga flygplan.

 

7, MCC.

Multi Crew Cooperation. Eleven får träning i att samarbeta i en cockpit där det krävs mer än en pilot. Detta är ett krav för tjänstgöring i ett flygbolag.

 

 

INTRÄDESKRAV:

 

Sökande till kursen skall:

- Vara 18 år gammal.

- Ha gymnasiekompetens med godkänt betyg i Matematik, Fysik och Engelska (mycket av undervisningen är på engelska).

- Ha gällande Medical Class I

 

 

PRISER:

 

Priset för kursen betalas månatligt med

Skr 18,750.-, totalt 450,000.-.

 

Ingår INTE i kursavgiften:

- Mat och logi.

- Myndighetens certifikatavgifter.

- Tårta vid uppflygning.