Start

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

Kursstarter

 

Praktisk träning har ett rullande schema, du berättar när du vill starta, vi tilldelar en instruktör för ditt personliga schema.

 

 

Teorikurser, startdatum:

 

Privat Pilot (PPL): Två gånger per år, augusti och februari.

 

Instrument Rating (IR): Två gånger per år, augusti och februari.

 

Multi Engine (MEP): En gång per månad, en lördag-söndag.

 

Aerobatics: Två gånger per år, september och mars.

 

Flight Instructor (FI): Två gånger per år, september och mars.

 

Night Qualification (NQ): Varannan månad under mörka halvåret.

 

Commander 112 (AC11): En gång per månad.

 

Cessna 150 (C150): En gång per månad.

 

Practical Flight Planning: En gång per månad.

En dags uppfräshning, gratis, alla välkomna!

 

 

Nästa Trafikflygare:

 

Komplett tvåårig utbildning "Från Noll till MCC": Två gånger per år, augusti och februari.