Partners

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

Partners

ATPL Teori: Flygteoriskolan.

 

Vi har upplevt en högre nivå av kunskap från de studenter som träder in i vår skola från denna institution, och valt Flygteoriskolan som vår partner för ATPL teori.

 

http://www.flygteoriskolan.se

 

 

MCC: SIFA

 

Ett exceptionellt värde. Erbjuder Boeing 737 flygsimulatorer för priset av FNPT II.

 

http://sweflight.com/