Länkar

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

ANVÄNDBARA LÄNKAR:

 

VÄDER:

Metar, Taf, Höjdvindar, Notam:

http://avwx.info

Vertikalt snitt av atmosfären:

http://www.ogimet.com/gramet_aero.phtml.en

Detaljerat tre dagars väder:

http://www.meteo.pl/index_en.php

SWC Norden SFC - FL450:

https://www.aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=229&type=MET

Radar, Danmark med omnejd:

http://www.dmi.dk/vejr/maalinger/radar-nedboer/

 

KARTOR och KORT:

Hela Europa AIP (kräver gratis registration):

https://www.ead.eurocontrol.int/eadcms/eadsite/index.php.html

Lido Route Manual "för simulator" (Lufthansa), EUR 80.- per år.

https://www.navigraph.com

 

FÄRDPLANERING:

Enkel planering:

https://skyvector.com

IFR och VFR med router (kräver gratis registration):

https://router.euroga.org

IFR router att ladda ner:

http://www.flightplanpro.eu/Download.html