Flermotor

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

ME - Flermotor behörighet

En guide för dig som funderar på att flyga med mer än en motor

 

VAD ?

South Sweden School of Aeronautics erbjuder kurser i Flermotor Kolv , eller MEP ( A ) .

Teorikurserna är avsedda för piloter på minst PPL nivå .

 

VARFÖR ?

Nåväl , låt oss se nu . Tvåmotor måste vara säkrare. Tvåmotoriga flygplan kan landa säkert om en motor slutar fungera. Tvåmotor kommer regelbundet med avisnings utrustning . Tvåmotor kommer normalt med avancerad navigationsutrustning , bra autopiloter , fler radioapparater , fler instrument , fler knappar , visselpipor , varningslampor ... Naturligtvis en tvåmotor är säkrare , så länge som piloten kan hantera det !

 

Är det svårt ?

Det kräver ett engagemang .

Teorin är en del upprepningar av gammal kunskap och några nya .

Det praktiska flygandet kräver mer av en strukturerad inställning än den genomsnittliga piloten är van vid.

Men svårt : Nej

 

Teori:

15 timmar lärarledd undervisning normalt under en helg .

 

FLYGPLAN , MULTI ENGINE

Vi använder den av skolan ägda Gulfstream American 7 "Cougar" på Malmö Sturup .

Utbildningen består av 6 timmars flygning .

 

Krav:

Gällande PPL ( A ) med SEP och 70 timmars flygtid.

 

FLYGPLAN , MULTI ENGINE IR

Vi erbjuder Multi Engine Piston IR som ett tillägg till en SEP IR + MEP VFR .

3 timmar teori plus 5 timmars flygning .

...eller...

ME IR inklusive Class Rating. Se sidan för IR.