CPL

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

- Commersial Pilots License

En guide för dig som funderar på kommersiellt flygande

 

VAD ?

South Sweden School of Aeronautics erbjuder kurser i Commersial pilot license Airplane , eller CPL ( A ) .

 

VARFÖR ?

Jo , för att kunna få ta betalt ...

 

Är det svårt ?

Det kräver ett engagemang .

Den praktiska flygandet kräver en mer strukturerad inställning än vad den genomsnittliga PPL piloten är van vid.

Men svårt : Nej

 

Teori:

Vi har inte CPL teori, en elev tar ATPL teorin direkt.

 

FLYGPLAN , en motor

Vi använder skolans egna Rockwell Commander och Cessna 150 Aerobat på Sturup och flygplan från flygklubbarna i Halmstad , Sjöbo och Kristianstad.

För en elev med IR behörighet innefattar utbildningen 15 timmars i flygplan.

En elev utan IR ska ha dessutom 5 timmar FNPT I och 5 timmars instrument utbildning i flygplan .

 

Krav:

Gällande PPL ( A ) med SEP och 200 timmar total flygtid vid Skill Test